ગુજરાતી…બ્લોગર્સ્… અને હુ

18 09 2008

પ્રિય મિત્રો

ગુજરાતી બ્લોગ જગત ને આમ ખુબજ વીકસતુ જોઇને મને આજે ખુબજ આનન્દ થાય છે. પ્રમાણીકતા થી કહુ તો મે ખુબજ ઓછા બ્લોગ્સ મારી જાતે લખ્યા છે અને હુ એમા નિયમીત પણ નથી પણ આજે જ્યારે ગુજરાતી બ્લોગ અને ગુજરાતી બ્લોગર્સ આવા ગર્વ ભર્યા મુકામે પહોચ્યા છે ત્યારે મને મારી પોતાની લોગ જગત સુધી ની યાત્રા ખુબજ યાદ આવે છે. તમને બધાને જરુર થી જણાવીશ એ.

એક દીવસ હુ નેટ પર સર્ફ કરતો કરતો એક સુન્દર મજાની સાઇટ પર પહોચ્યો… ભાષાઇન્ડીયા.કોમ. ભાષાઇન્ડીયા.કોમ એ ખરેખર મને આશ્ચર્ય ચજકિત કર્યો કેમકે અહીયા ફોરમ પરના પોસ્ટ  ભારત ની અલગ અલગ ભાષામા હતા… મે એ વાચવાનુ ચાલુ કર્યુ અને એમા કટલાક ખુબજ સરસ આર્ટીકલ વાચ્યા જેથી કરીને ગુજરાતી મા સરળ રીતે કેમ લખાય એ આવડી ગયુ. આમ તો ભાષાઇંડીયા નુ ઇન્ડીક આઇ.એમ્.ઇ સેટપ કરવુ મારા મટે ખુબજ સરળ હતુ પણ મને ખબર છે કે એ બધા માટે એટલુ સરળ નથી હોવાનુ. હા તો પછી ધીરે ધીરે ગુજરાતી ટાયપિંગ પછી ગુજરાતી વેબ સાઇટ્સ સોધવાનુ ચાલુ કર્યુ. પછી તો ગુગલ ને કોકઇ પહોચે..એક પછી એક રીડ્ગુજરાતી.કોમ, ટહુકો.કોમ્ અને બીજી કેટલીય વેબ સાઇટ મલતી જ ગઇ ગઇ.

મારી વાત ગમી…શુ તમને પણ યાદ આવી ગયુ તમે ક્યરે ગુજરાતી મા લખવા લાગ્યા…તો પછી કહો ને યાર્…બિન્દસ્ત કહો…

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: