ગઝલ

11 12 2008

જુદી જિંદગી છે મિજાજે મિજાજે
જુદી બંદગી છે નમાજે નમાજે
છે એક જ સમંદર થયુ એટલે શુ
મુસાફર જુદા છે પ્રવાસે પ્રવાસે
ભલે હોય એકજ અંતર થી વહેતા
છે સુરો જુદેરા રિયાજે રિયાજે
જિવન જેમ જુદા કાયા ય જુદી
છે મ્રુત્યુ જુદા જનાજે જનાજે
હટી જાય ઘુંઘટ ઢળી જાય ઘુંઘટ
જુદી પ્રિત જાગે મલાજે મલાજે
કેમ રહો ગાફીલ હજીયે છો ગફીલ
જુઓ દુનિયા બદલે તકાજે તકાજે
જુદા અર્થ છે શબ્દ ના બોલવામા
છે શબ્દો જુદા અવાજે અવાજે
– ગાફીલ

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

One response

7 07 2011
harshvyasm

તલપ આ નશાની હરાજે હરાજે…
રખે સાદ છેડે અવાજે અવાજે…
ખુદી આજ ડુબી કીનારે સહારે..
ફકત આસ લાગી ઇરાદે ઇરાદે..

……….-:માનસ એક સમી સાંજ:-……….

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: