Digg.Com – ઇંટરનેટ જગતની સૌથી વધુ માનીતી વાતો નો ખજાનો.

15 12 2008

શુ તમે નેટ જગતમા હમેશા કઇક ને કઇક નવુ જાણવાની ઇચ્છા રાખો છો અને એ માટે ઘણી બધી વેબસાઇટની રોજેરોજ મુલાકાત લો છો. જો તમે ખુબજ દિલથી આ ઇચ્છા રાખતા હોય અને નેટ જગતની સૌથી વધુ વંચાતી સૌથી વધુ ગમતી વાતોને વાચવા માગતા હોય તો તમે Digg.Com ની મુલકાત લો. આ સાઇટ તમને આપે છે દુનીયાની સૌથી વધુ વંચાયેલી અને વખણાયેલી વાતો નો ખજાનો અને એ પણ તમારા પોતના રસના વિષય પર પણ.
Digg.Com કઇ રીતે કામ કરે છે

નેટ જગતની અલગ અલગ સાઇટ પર આવતા હજારો લોકો રોજ લાખો બ્લોગ પોસ્ટ અને આરટીકલ્સ લખે-વાચે છે. વચનારા લોકો પોતાને ગમતા બ્લોગ પોસ્ટ અને આરટીકલ્સને Digg કરે છે. (Digg કરવુ એટલે કે Digg.com સાઇટના ICON ને ક્લીક કરવુ.) આમ મને જે બ્લોગ પોસ્ટ કે આર્ટીકલ ગમે એને હુ Digg કરુ અને એવી જ રીતે Digg ના મધ્યમથી દરેક લોકો પોતપોતાના રસના વિષયના વાચનને અંતે નેટ જગતની અનેક પ્રકારની મહિતીને Digg કરતા રહે છે અને પછી Digg.com આપણને એ બધીજ માહિતીનુ વર્ગીકરણ કરીને એને વિષય પ્રમાણે જોઇ સકાય એમ રજુ કરે છે.

Digg.com અને તમે

નેટ જગતના વિશાળ સમુદ્રમા માહિતીનો ખજાનો અખુટ છે. જેમ જેમ તમે ઉન્ડા ઉતરતા જાઓ તેમ તેમ તમને એ વધુ ને વધુ ઉન્ડા લેતો જ જાશે. Digg.com એવી જગ્યા છે જ્યા આપણે એક્બીજાના સહકારથી આપણા રસના વિષયો વિશે બિજા અનેક મિત્રો દ્વારા ખુદ વાચીને ચકાસીને સુચવેલ માહિતી મળે છે. સ્યયમ સ્પષ્ટ છે કે આના અનેક લાભ છે. નવી નવી અને સૌથી વધુ પ્રિય બનેલી નેટ જગતની વાતો તમને ખુબજ સરળતાથી પ્રપ્ય થાય છે.

અંતે એટલુજ કહેવાનુ કે નેટ જગત સાથે સંકડાયેલા સૌ કોઇને ગમે એવી Digg.com ની મુલાકાત એક વખત લેવા જેવી તો ખરી. ખરુ ને. તો પછે જલ્દીથી સાઇટ પર જઇ આવો અને પછે મને જરુરથી કહેજો કે તમને આ સાઇટ કેવી લાગી. અને હા જો તમને મરો આ Digg.com નો ટુકો ને ટચ પરીચય ગમ્યો હોય તો Digg કરવાનુ ના ભુલતા હો. યાદ છે ને Digg કરવુ એટલે શુ…

Advertisements
મને તુ જોઇએ છે…

15 12 2008

રાત પડે
કે શાંજ ઢળે
કે આવે કોઇ પ્રભાત પરંતુ
કરતુ એકજ વાત આ મન
મને તુ જોઇએ છે
મને તુ જોઇએ છે

અરે! એ પરી
રહે સોના નગરી
હુ સમજાવુ મન ને
કે તુ તો સાવ ફકિરી
ને તોયે કરતુ એક જ વાત આ મન
મને તુ જોઇએ છે
મને તુ જોઇએ છે

કે એ તો મૃગનયની
કે એ રેશમશયની
એ તો સુંદર નાજુક
એ તો ગૌરવરણી
જો ને તુ હાલત તારી
કે તુ થાક્યો વણજારી
કે તારે ઉભવાનુ નહી
ચલવુ ફિતરત તારી
કહે મન છોડી દઉ સહુ જાત
રટે બસ એક ને એક જ વાત
મને તુ જોઇએ છે
મને તુ જોઇએ છે

(પછી મન કહે કે…)
કે તુજને એ ચાહે છે
અને એને તુ ચાહે
તો પછી બીએ શાને
કહે મન મુજને જા તુ
જઇને એની પાસે
બધુ આ માની જા તુ
જોજે સંયોગો છે સાથ
તો પકડી લેને એનો હાથ
પ્રેમ મળવો અઘરો છે
પ્રેમ દેવો અઘરો છે
ભુલી જા કાલ ની કાલે વાત
કે તુજને એ જોઇએ છે
તો એ તારી સામે છે.